Blog

  V tejto sekcii nájdete moje články, zamyslenia sa, rady, odkazy na témy, ktoré súvisia 

s aspergerovým syndrómom

"V najrôznejších násilných a ubližujúcich situáciách sme to vždy my deti, jediné, u ktorých ostatní vidia nejaký násilný problém." Citát je z dokumentu: "A Dangerous Son."

Keď sa u nás spustil celý diagnostický kolotoč, prinútilo nás to k určitej sebareflexii. Zisťujete, že popri aspergerovmu syndrómu má decko všetky "dys"(dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia atď.), ktoré si viete predstaviť.

Tento môj blog po prázdninách nebude nijakým spôsobom pekný. V podstate nad ním uvažujem už vyše mesiaca a veľmi som váhala, či ho vôbec zverejním. Ale úlohou môjho blogu je poskytnúť môj pohľad vyrovnávania sa s diagnózou aspergerov syndróm, moje skúsenosti a to v sebe nesie aj riziko veľkých omylov.

"Mami, ja sa na tomto svete necítim dobre. Chcel by som byt vták, ktorý nemá žiadne hranice a len si tak lieta, slobodný, šťastný. Začínam byť z tohto sveta zúfalý..."
Max, 16.5.2018, 11 ročný, nedávno diagnostikovaný asperger (porucha autistického spektra).

Priznám sa, že keď sa vo februári 2018 začalo skloňovať slovo asperger, som o tejto diagnóze nevedela nič. Iste, počula som o tom, ale nikdy by ma nenapadlo, že sa v tomto svete ocitne moje dieťa. Max bol od malička skutočne iný.